ÄriklientLaenudArvelduskrediit

Arvelduskrediit

Arvelduskrediit on lühiajaline laenulimiit, mis on mõeldud ettevõtte käibevahendite finantseerimiseks. Arvelduskrediidi limiit seotakse kliendi arvelduskontoga ühe valitud valuuta piires, mis võimaldab laenusaajale minna arvelduskonto seisuga miinusesse.

Arvelduskrediidi saaja võib igal ajal teha laenu välja- ja tagasimakseid kinnitatud limiidi piires ning iga üksikut tehingut ei ole vaja pangaga kooskõlastada. Arvelduskrediidi tagasimaksmine toimub ettevõtte jooksva majandustegevuse positiivse rahavoo arvelt.

ARVELDUSKREDIIDI EELISED

  • võimalus katta ebakorrapärast rahavoogu
  • võimalik katta ootamatuid väljaminekuid
  • võimalus raha kasutamise üle ise otsustada

TINGIMUSED

Maksimaalne laenulimiit:kuni 50% taotleja viimase 3 kuu keskmisest netokäibest
Tähtaeg: kuni 1 aasta
Valuuta: EUR, USD
Intressimäär kasutatud laenulimiidilt:sõltub taotleja laenu teenindamise võimest
Intressimäär kasutamata laenulimiidilt:kuni 2% kasutamata laenulimiidist aastas
Lepingutasu: 1.5% laenulimiidist, min. 63.91 EUR
Lepingu muutmise tasu: kuni 1.5% laenulimiidist, min. 63.91 EUR
Tagatis: kinnisvara, vallasvara, deposiit, lisatagatisena muud panga poolt aktsepteeritavad tagatised (näiteks käendus)
Täiendav tagatis: täiendavat tagatist on kuni 75% ulatuses laenulimiidist võimalik taotleda ka ettevõttest Sihtasutus KredEx