EraklientLaenudLaenuvõtja meelespea

Laenuvõtja meelespea

 1. Mõelge läbi, kas laenu võtmine on selge vajadusega põhjendatud.

 2. Kas olete teadlik, kui kalliks laenu võtmine Teile lõppkokkuvõttes läheb ja kas see hind on mõistlik?

 3. Kaaluge hoolikalt, kas olete oma majanduslikke võimalusi reaalselt hinnanud? Mõelge läbi, milline on teie pere tegelik finantsseis:
  • kui suur on pere kindel ja regulaarne sissetulek;
  • kui suured on minimaalsed igapäevaeluks vajalikud kulutused;
  • kui suur on hetkel tulude ja kulude vahe;
  • kas on selliseid väljaminekuid, mida oleks vajadusel võimalik vähendada.


 4. Mõelge läbi, kas laenuintressi 2–3-protsendilise kasvu juures suudaksite endiselt laenumakseid tasuda.

 5. Te peate laenu võtmisel arvestama erinevate võimalike ohtudega, mis sellega kaasnevad. Väga oluliseks riskiks laenu võtmisel on laenusaaja maksevõime vähenemine tulevikus, mis võib olla põhjustatud sissetulekute vähenemisest (nt töökoha kaotusest, töötasu vähenemisest) või kulude suurenemisest (nt elukalliduse tõusust, eluasemega seotud kulutuste tõusust, pere juurdekasvust, täiendavate kohustuste võtmisest). Kas Teil on sellisteks juhtudeks tagavaraplaan?

 6. Laenu võtmisega kaasnevad mitmed kulud, kas olete nendega arvestanud? Ka laenulepingu muutmise korral peate arvestama lisakuludega (nt laenulepingu lisa sõlmimise tasu) ja võimalusega, et laenuintress muutub. Intress võib muutuda, kui muutuvad laenu olulised andmed, nt laenu summa, tähtaeg vms.

 7. Te peate arvestama ka sellega, et tagatiseks antud kinnisvara või muu tagatiseks antud vara turuväärtuse vähenemisel (kui vara väärtusest ei piisa laenulepingust tulenevate panga nõuete rahuldamiseks) või käendaja maksevõime vähenemisel võib pank nõuda laenulepingust tulenevate nõuete täitmise tagamiseks täiendava tagatise seadmist.

 8. Enne laenulepingu sõlmimist tutvuge lepingueelse teabega ja lugege põhjalikult läbi lepingu tingimused, konsulteerige oma laenuhalduriga.

 9. Lõpliku otsuse laenu võtmise kohta teete Teie. Selleks peate panga antud info ja hoiatuste põhjal hindama, kas laen (sh selle tingimused) sobib Teie vajaduste ja võimalustega.

 10. Ärge laske tekkida makseraskustel, vaid võtke kohe ühendust oma laenuhalduriga, kes aitab leida olukorrale sobivaima lahenduse. Ärge mingil juhul viivitage panka pöördumisega, sest kiire tegutsemine aitab lihtsamini probleemi lahendada.

 11. Kindlasti pöörduge kohe panka juhul, kui teie töösuhe ootamatult lõpeb, aga ka siis, kui teie suhtes on algatatud täitemenetlus ja teie pangakonto on arestitud.

 12. Kogu laenuperioodi jooksul saate küsida professionaalset nõu ja abi oma laenuhaldurilt.