ÄriklientKogumine ja investeerimineInvesteerimineInvesteerimisportfelli juhtimine

Investeerimisportfelli juhtimine

Versobank AS pakub oma klientidele dünaamilist ja pühendunud lähenemisviisi investeerimisele. Meie lähenemisviisi aluseks on põhjalik analüütiline töö, ülemaailmsetel turgudel toimuvate protsesside mõistmine ning edukas koostöö juhtivate investeerimisasutustega.

Tänu oma sõltumatusele on Versobank AS suuteline välja selgitama parimaid partnereid ja finantsteenuste pakkujaid igas kitsalt spetsialiseeritud niššis, olles seega võimeline pakkuma investeerimisinstrumentide paindlikku sortimenti vastavalt klientide individuaalsetele vajadustele ja eelistustele. 

 

  • Professionaalne lähenemisviis

Me analüüsime kõiki laekuvaid, tihtipeale vastuolulisi andmeid, milles investoril on raske iseseisvalt orienteeruda. Meie prognoosid turukonjunktuuri muutumise kohta võimaldavad klientidel õigeaegselt välja selgitada uusi trende ning tegutseda neid ennetades. Meie hinnangutega majanduse ja turgude kohta kaasnevad alati praktilised soovitused, milles kajastuvad konkreetsed analüütilised järeldused investeerimisportfelli koostamiseks.  

Meie investeerimisnõustamist kasutavatele klientidele edastatakse soovitatavate võlakirjade loetelu, milles on esile toodud meie eelistused erinevate riikide, valuutade ja reitingute lõikes.

 

  • Individuaalne lähenemine

Meie kollektiivi tähelepanu on alati keskendunud kliendi vajaduste ja soovide mõistmisele, et valida kõige adekvaatsemaid finantslahendusi. Me püüame kujundada oma investeerimisalaseid pakkumisi vastavalt seatud investeerimisülesannetele. Niisuguste pakkumiste puhul võetakse alati arvesse lühiajalisi ja ka pikemale perspektiivile suunatud finantseesmärke.

Meie originaalsetes lahendustes võivad olla ühendatud nii traditsioonilised instrumendid nagu hoiused, võlakirjad ja aktsiad kui ka alternatiivsed investeeringud, mis aitavad kokkuvõttes kujundada kompleksseid ja efektiivseid lahendusi.

Teie isiklik nõustaja teeb Teile väga üksikasjalikke pakkumisi, et võiksite õigesti hinnata seatud kasumieesmärgist tulenevaid riske.