VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Teade Versobank’i likvideerijatelt: alanud on nõudeavalduste vastuvõtmine

Teade Versobank’i likvideerijatelt: alanud on nõudeavalduste vastuvõtmine

27.04.2018

Teade Versobank AS (likvideerimisel) klientidele, kellel on nõudeõigus panga vastu pärast Tagatisfondi poolt väljamakstud hüvitisi.

Alanud on nõudeavalduste vastuvõtmine Versobank AS (likvideerimisel) konto(de)l oleva raha tagastamiseks ulatuses, mis ületab Tagatisfondi väljamakset. Avalduse esitamiseks logige sisse Versobank’i internetipanka ja täitke avanev nõudeavalduse vorm. Avalduse esitamise tähtaeg on 03.06.2018 (KrAS § 120 lg 1 p 4).

Alternatiivselt saab avalduse vormil esitada:

• e-postiga digitaalselt allkirjastatult

• Versobanki kontoris tööpäeviti kl 09:00-17:00 aadressil Hallivanamehe 4, Tallinn

• Notariaalselt kinnitatuna tähitud kirja või kullersaadetisena aadressil Versobank AS (likvideerimisel) Hallivanamehe 4, Tallinn 11317. Taotlus peab olema esitatud ning notari poolt kinnitatud eesti, vene või inglise keeles. Notar peab kinnitama, et on tuvastanud taotluse esitaja isikusamasuse ning et taotlus on täidetud ja allkirjastatud tema juuresolekul. Lisaks notari kinnitusele peab dokument vajadusel olema ka apostillitud, vaata http://vm.ee/et/avaliku-dokumendi-legaliseerimine. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge oma kliendihalduri või poole.

Nõudeid Versobank AS (likvideerimisel) vastu, mis ei ole seotud hoiustega, saab esitada kuni 30.07.2018. Nõudeavalduses peab olema märgitud nõude sisu, alus ja suurus ning lisatud nõuet tõendavad dokumendid (ÄS § 376).

Nõudesummade väljamaksmine võlausaldajatele toimub AS SEB Pank kaudu alates 31.07.2018. Väljamaksed teostatakse samas valuutas, milles oli Versobank’i hoius. Väljamakstavatelt summadelt arvatakse maha panga teenustasud ja võimalikud sissenõutavaks muutunud kohustused Versobank AS (likvideerimisel) ees.

Versobank AS (likvideerimisel) likvideerimisteade nr 1273379 on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded 29.03.2018. Hoiused kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta on hüvitatud Tagatisfondi poolt seaduses sätestatud korras hoiustajate avalduse alusel. Seaduses sätestatud juhul on intresside nõudesumma väljamakselt peetud kinni tulumaks. Kokkuvõttev info ja korduma kippuvad küsimused: http://www.versobank.com/KKK-est.html

Eero Kaup, Ksenia Kravtšenko, Viljar Alnek

Versobank AS likvideerijad/ liquidators/ ликвидаторы

Telefon: (+372) 5679 8500

e-post: